Flera själar med gemensamma värderingar

6300

Förare

5300

Bilar

67

Städer

Sverigetaxi, TaxiKurir och TOPCAB är några av de svenska varumärken som ingår i Cabonline Group – Nordens ledande taxikoncern.

Mångfald bland våra medarbetare är en viktig del av vår framgång och med modern teknik utvecklar vi ständigt vår service och vårt sätt att arbeta tillsammans med våra förare och åkare.

Ett av Sveriges största privata integrationsinitiativ.

Sverige står inför en spännande utveckling. Runt om i landet finns ny kompetens, outnyttjad kunskap, värdefull erfarenhet och historia.

Idag är det få arbetsgivare som tar till vara på vad den möjligheten kan ge. Vi tar vårt ansvar genom att skapa arbetstillfällen som ger en inkörsport till samhället och vi erbjuder
även våra medarbetare en yrkesutbildning.

Vi jobbar aktivt för mångfald, tolerans och allas lika värde. Över 80 procent av våra förare har sitt ursprung i andra länder. På så sätt tar vi gemensamt ett viktigt steg mot framtidens Sverige.